3159 vizualizări
1

America through my eyes

Everything starts with a dream, a wish to grow, go beyond your limits and discover yourself… My american experience can easily fit these characteristics and give them even more meaning than they actually have, make them even more useful than they can be, set them much closer than words can go to. A beautiful storm that takes you away will never let you remain the same person you were, it will give you the shape of the road you went on and the heart of the sky you looked at. Because you often means the sum of the people you met and the things that challenged you to learn them.

Coming to America from another continent, another country, another culture, can be difficult, sometimes unnatural, but certainly interesting. From the little window of the airplane that brought the world together, I could see a completely new environment opening to my eyes and my mind, so unfamiliar and fascinating. The things I knew about this country turned out to be just a preview of the immense amount of information that I got to know, understand and appreciate. You can call it learning, I call it living and being.

The educational system from USA is known as one of the most progressive in the world, because of the freedom it expresses, the choice it gives you, the ''social'' part it imposes to all of the students. Becoming a part of this system is a wonderful experience, because it shows you how another part of the world sees and provides education, giving you the chance to live it and absorb it. From my point of view, the main advantage of an american school is encouraging its students to be who they are, support their personalities and opinions, without shifting them to certain model that they need to follow. In this way, they're creating personalities, not only learning individuals. Implementing this concept in the other ex USSR countries would increase the level of education greatly. The FLEX program is building a bridge between cultures by making us study in this kind of schools and thinking in this kind of way. In the end, a person's actions are the synonym of his mentality, so being trained to think as a successful american will lead to acting as one, no matter where you are.
Another lesson that I got to learn, very precious and unexpected, was the idea of diversity. Before coming here, I was exposed to a very small range of nationalities, religions, cultures. America taught me that people can be different and, in the same time, so similar. What makes them different is not the color of their skin, not their traditions, the only thing that makes them different is the way they think. Through interacting with other people, I understood why USA is the most diverse country in the world. It's the people's way of being that impressed me, their will to live after their own rules, norms, even if those things don't fit some general stereotypes. This fact offered me a wider view on people, and made me realize that before being citizens of our native countries, we're all global citizens.

My experience is also enriched by the places that I get to see in America. Every state comes with a different image and spirit, constantly surprising me. My eyes were simply amazed, getting lost through the huge buildings, almost touching the sky, pieces of the progress of our century. In the same time, I tasted the beauty of the small town that I live in, realizing that they're equal in some way. They both offered me the picture of the country that I live in, using different elements, but revealing the same beauty.

...It all came fast and suddenly. It took the hand of a girl and brought her on an extraordinary journey. She walked slow, and in the same time fast, she's still walking, keeping her thoughts close to the goals of her trip. She knows that this time the distance will be measured in memories and the things she meets will become part of her forever.

Cristina Mogâldea, 2010-2011 FLEX participant


Tabara de Vară pentru Finaliștii FLEX 2010

Programul FLEX este binecunoscut în mijlocul comunităţii Alumni, totuşi mai puţin cunoscută este o subramură a acestui program iniţiată în Moldova – the English as a Foreign Language (EFL) FLEX summer camp (tabara de vară FLEX Engleza ca Limbă Straină). Începând cu 2005, în fiecare vară Consiliile Americane pentru Învăţământ Internaţional organizează această tabără pentru finaliştii programului FLEX din diferite republici ale fostei Uniuni Sovietice ai căror nivel de cunoaştere a limbii engleze nu este suficient de bun pentru a se descurca într-un mediu anglofon.

Scopul programului EFL este de a îmbunătăţi engleza participanţilor şi de ai pregati pentru petrecerea unui an de studii în Statele Unite. La organizarea şi buna desfăşurare a acestei tabere au contribut coordonatoarea de program, asistenţii logistici, directorul Consiliilor Americane pentru Învăţămînt Internaţional, învăţători de la Centrul Lingvistic American şi voluntari care au constat din membri ai Corpului Păcii, majoritatea, însă, fiind absolvenţi ai programului de schimb FLEX.
Anul acesta, tabăra s-a desfăşurat de pe 25 iunie pînă pe 23 iulie. La ea au participat 19 finalişti din Moldova, Ucraina, Rusia, Armenia, Azerbaijan, Kirgizstan, Tadjikistan şi Georgia, din care 6 au fost cu dizabilităţi.
Pe parcursul acestei tabere, timp de o lună, participanţii programului au avut ore de engleză ce au pus accent pe comunicare, scriere și gramatică. Orele au fost intensive, iar participanţii nu au fost lipsiţi de teme pentru acasă care au constat din lucru individual şi în grup. Învăţătorii care au ţinut aceste ore sunt calificaţi si bine pregatiţi pentru a preda Engleza într-un mod eficient şi interactiv. Pentru ca progresul participanţilor să fie mai evident, o regulă strictă a taberei a fost de a vorbi doar în engleză.
Pe lângă ore de limbă engleză, programul a inclus şi cercuri de desen, teatru şi îmbunătaţire a vocabularului, conduse de asistenţi logistici. Participanţii nu doar au desenat/pictat, jucat teatru, memorizat cuvinte noi, dar şi au învăţat cîte ceva despre diferite aspecte ale culturii americane. Deasemenea, participanţii au asistat la sesiuni de orientare conduse de directorul Consiliilor Americane, David Jesse.
O contribuţie esenţială au avut-o şi voluntarii in calitate de mentori, ce au contribuit timp şi energie pentru ai ajuta pe participanţi să facă prezentări reuşite despre ţara lor de origine. Mentorii sunt absolvenţi ai programului FLEX din diferiţi ani, printre care reprezentanţi ai generaţiei dinozaurilor FLEX şi a celor noi-veniţi.
Deşi participanţii au avut foarte mult de învăţat şi de pregătit pentru testări şi prezentări finale, ei au avut parte şi de activităţi relaxante cum ar fi excursii, jocuri în aer liber şi picnicuri în stil american. La unul din picnicuri am avut invitaţi de la Organizaţia Non-Guvernamentală « Art Labyrinth » care au condus o activitate în care participanţii au avut ocazia să înveţe să bată diferite tobe. La un alt picnic, participanţii au învăţat sa modeleze figurine din lut polimeric.
La sfîâşitul programului am intervievat câţiva participanţi despre experienţa lor la EFL şi despre ce le-a plăcut cel mai mult. Printre răspunsuri au fost picnicurile interesante şi ocazia de a discuta cu învaţătorii şi cu voluntarii, care au fost încurajatori şi care le-au oferit o experienţă foarte bună si faptul că deja după o saptamână de program au simţit că şi-au îmbunătaţit limba engleză. Însă ceea ce le-a plăcut cel mai mult este că au interacţionat cu oameni din diferite ţări şi că au creat prietenii de durată. Un participant a zis că « EFL nu este doar o tabară, dar şi o sursă de prietenie între ţări ». Altcineva i-a sfătuit pe următorii participanţi ai programului EFL FLEX că « nu vor regreta să participe la această tabără din Moldova unde vor avea parte de multe activităţi interesante ». O alta participantă a exprimat entuziasmată: « Sper să rămînem o familie pentru totdeauna ».
Într-adevar, o lună plină de activităţi ne-a unit foarte mult şi ne-a făcut sa ne simţim ca o familie. Am dori sa mulţumim tuturor celor care ne-au susţinut şi care au depus eforturi pentru ca programul EFL FLEX să fie interesant, interactiv, eficient si care a devenit o experienţă de neuitat atît pentru participanţi cit si pentru organizatori, învăţători şi voluntari.

Olga Brega (FLEX)


Cartea de vizită a raionului Cahul

La întoarcerea sa din SUA, absolventul programului Open World, Nicolae Dandiş, consilier local al oraşului Cahul, s-a implicat activ în Comunitatea Absolvenţilor a Guvernului SUA. El a participat în diverse activităţi, precum traininguri de scriere a proiectelor, fundraising şi Întîlnirea Regională a Absolvenţilor, organizată de Alumni Resource Center.

Toate acestea fiind luate în considerare, domnului Dandiş i-a fost acordat grantul oferit în cadrul programului de Granturi Mici ai Ambasadei SUA. Proiectul său se numeşte “Cartea de vizită a raionului Cahul” şi are drept scop promovarea regiunii rurale Cahul şi atragerea turiştilor spre această detinaţie mai puțin cunoscută.
Printre obiectivele proiectului se numără fotografierea atracţiilor turistice locale, descrierea importanţei lor istorice, crearea unei broşuri pentru fiecare în aparte. Se planifică editarea broşurilor pentru aproximativ 300 de locuri turistice şi eventual distribuirea acestora în rândul partenerilor proiectului: primării, casa de cultură, şcoli. Proiectul va fi implementat în perioada Iunie-August 2010.
2348 vizualizări

Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportamente

Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportamente
Şcoala de Vară pentru Bibliotecari

Expansiunea Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii somează bibliotecarii la profesionalism, competitivitate, adaptare, care implică numeroase incertitudini, dar şi acţiuni, schimbări. Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), fiind o forţă şi o voce a tuturor bibliotecarilor din republică, a conştientizat nevoia, de a-şi fortifica eforturile pentru reconfirmarea importanţei bibliotecilor, sporirea gradului de conştientizare şi apreciere a rolului bibliotecilor în societate.

Astfel, în perioada 27-29 mai, membrii Biroului ABRM, preşedinţii comisiilor şi secţiunilor Consiliului ABRM, precum şi managerii ce reprezintă diverse biblioteci naţionale, publice, universitare, şcolare s-au întrunit la Şcoală de Vară pentru Bibliotecari, având ca tematică Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportamente”.

În cadrul acestui eveniment participanţii au obţinut cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de influenţare a politicilor publice, precum şi metode şi tehnici de advocacy. Dna Svetlana Rusnac, dr. în psihologie, moderatoare a moduluilui I Relaţi cu preprezentanţii instituţiilor publice şi factorii de decizie: aspecte comunicaţionale a reuşit să dezvolte abilităţi de dezbateri publice şi negociere participanţilor. De asemenea, evenimentul a oferit un cadru de discuţii dinamic, dar relaxat – pentru participanţi care au dialogat activ şi comunicat eficient despre rolul liderilor profesionali şi oportunităţi de participare la procesul legislativ.

Identificarea soluţiilor, direcţiilor inovatoare de acţiune pentru elaborarea şi implementarea campaniilor de advocacy, precum şi despre tehnicile de creare a subiectelor de presă, idei de advocacy pentru bibliotecari au fost prezentate cu mult profesionalism şi abnegaţie de către moderatoarea celui de al II-lea modul Advocacy pentru bibliotecari — Antoniţa Fonari, Directoarea Centrului de Resurse “Tineri şi Liberi”.

Vice-preşedintele ABRM, Mariana Harjevschi, a împărtăşit participanţilor experienţa privind organizarea unei campanii de advocacy şi sensibilizare privind influenţarea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe din perspectiva accesului la informaţie, activitate desfăşurată în cadrul proiectului Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe. Rolul bibliotecilorsusţinut de către Fundaţia Soros-Moldova şi Sida. În acelaşi context, Olga Belei, director Departament Drept de Autor şi Drepturi Conexe din cadrul AGEPI a exemplificat reflectarea excepţiilor şi limitărilor dreptului de autor în noua Lege cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe a R.M.

În final participanţii au apreciat ideea şi efortul organizării Şcolii de Vară „Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportamente”, considerând-o drept o activitate ce a oferit instrumente manageriale, strategice şi operaţionale utile pentru actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale ale bibliotecarilor, dezvoltarea şi asigurarea durabilităţii eforturilor de advocacy, amplificarea deprinderilor de comunicare, crearea unui mediu benefic (legal, organizaţional etc.) de funcţionare a bibliotecilor.

Acest eveniment a fost susţinut financiar de către Ambasada SUA în Republica Moldova prin intermediul programului Granturi Mici pentru Ambsolvenţi şi Fundaţia Soros-Moldova.

Absolvenții FLEX din Moldova au organizat cea de-a II ediție a programului Business for Youth

În al treilea an de existenţă a programului, organizatorii «Business for Youth»(BFY) au avut ca scop organizarea unui set de training-uri care a contribuit la dezvoltarea spiritului antreprenorial al liceenilor şi al studenţilor din Moldova. În calitate de organizatori au fost absolvenţii Programului FLEX cu sprijinul financiar al Centrului de Resurse pentru Absolvenţi al Ambasadei SUA în Moldova, o realizare care vorbeşte despre o abordare profesionala de lunga durata a evenimentului.

În acest an organizatorii au oferit celor 25 de studenti participant şansa de a urma cursuri de afaceri şi de a concura pentru a-si dezvolta propriile planuri de afaceri. Toate evenimentele au fost organizate de către echipa BFY care i-a inclus pe Natalia Andreev ‘07 (Străşeni), Andrei Cuşnir ‘07 (Ungheni), Alexandru Godoroja ‘07, şi Coordonat Flex Cristina Poleacovschi ‘05.

Începând cu data de 17 aprilie, participanţii au luat parte la o sesiune despre cum se dă stratul unei afaceri, moderată de Vitalie Danileico, manager de proiect pentru voluntari ai Corpului Pacii, și au participat la o discuţie cu Directorul Consiliilor Americane David Jesse privind abordarea psihologică a spiritului antreprenorial şi întreprinderi inovatoare în Moldova. Vitalie Dascal, consultant BFY, a finalizat eveniment cu o sesiune despre procedurile bancare din Moldova şi despre cum se obţine un împrumut.
Pe 24 aprilie s-au petrecut cursuri de management de proiect, realizate de Mihaela Ciocanu ‘05 de la Banca Mondială a Moldovei şi Lilia Fusa ‘04. Vitalie Popa, vicepreședintele Organizaţiei AXA Management Consulting a organizat o sesiune privind managementul strategic şi Irina Aga, coordonator local al Balcan Case Challenge (BCC) (Provocările cazurilor balcanice), a dat participanţilor sarcina de a crea un plan de marketing pentru a atrage clienţi pentru o companie de audit din Republica Moldova.

Pe 15 mai, Daniela Munca, Absolventă a programului Muskie şi Olesea Fortuna ‘96 au moderat o sesiune dedicată marketing-ului si comunicării, împărtăşind din propria experienţă în ceea ce ţine afacerile în Moldova şi prezentînd cele mai bune practici in care au fost implicate. Valerie Mock, Absolvent al Programului Fulbright şi angajat la IBM Moldova, a numit unele diferenţe între afacerile din Republica Moldova şi practicile de afaceri din Statele Unite. În cele din urmă, Sean Golden, Absolvent Fulbright şi doctorand la Universitatea din Chicago, a condus o video-conferinţă pentru participanţii ,care trata noile forme de concurenţă, în cadrul căreia participanţilor le-au fost prezentate subiecte cum ar fi responsabilitatea socială corporatistă şi responsabilitatea ecologică la locul de muncă.

Ca un punct culminant al evenimentului al programului, participanţii au prezentat planurile lor de afaceri şi au luat parte la activităţi de team building pe 22 mai. Fiecare participant a făcut o prezentare de 10 minute a planului său de afaceri, care a fost urmată de întrebări şi răspunsuri. Fortuna Olesea, Coordonatorul Programului Lumea Deschisa a Consiliilor Americane şi Directorul Centrul de Resurse pentru Absolvenţi al Ambasadei SUA Ludmila Bilevschi ‘97, Anatolie Palade, Directorul Centrului Consultativ de Business, si Vitalie Dascal, consultant BFY au evaluat planurile, care au variat de la idei pentru a deschide un magazin de cafea pînă la întemeierea unei companii de analiză a exportului.
Autoriilor proiectului câştigator l-i s-a oferit posibilitatea de a participa la un stagiu de o lună de la Centrul Consultativ de Afaceri. Evenimentul a fost urmat de activităţi de teambuilding la Centrul de Leadership în aer liber. Printre sarcinile s-a numărat jocul de criză al Uniunii Europene, unde două echipe au făcut încercări de a rezolva problema financiară a UE prin sprijinirea 12 cuie pe un cui, care reprezintă statele UE şi care arată necesitatea pentru toţi membrii unui grup să fie uniţi pentru a forma o colaborare de succes. Jocuri au avut ca scop să unească participanţi pentru a asigura o viitoare colaborare în demararea unei afaceri.

МОЛДАВСКИЕ УЧАСТНИКИ УВЕЗЛИ С ДЕЛЬФИЙСКИХ ИГР ДЕВЯТЬ МЕДАЛЕЙ

*Команда Молдовы завоевала две серебряные и семь бронзовых медалей на завершившихся в Ереване VI Дельфийских молодежных играх СНГ. «Серебро» у Мелисы Урсу (фортепьяно) и Аники-Думитрицы Виеру (скрипка). «Бронза» — у Руксанды Барбу и Думитру Посту (тележурналистика), Дана-Юлиана Друцак (скрипка), Дианы Ставер (эстрадное пение), Натальи Танасейчук (академическое пение), Отилии Кинтя и Натальи Тону (народное пение). В отличие от Олимпийских игр участники Дельфийских соревнуются в творчестве и артистизме. На предыдущих Дельфийских играх в 2008 году в Минске, Молдова заняла в медальном зачете третье место после Белоруссии и России, завоевав две золотые, три серебряные и четыре бронзовые
медали.
2336 vizualizări
1

Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportamente

Expansiunea Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii somează bibliotecarii la profesionalism, competitivitate, adaptare, care implică numeroase incertitudini, dar şi acţiuni, schimbări. Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM), fiind o forţă şi o voce a tuturor bibliotecarilor din republică, a conştientizat nevoia, de a-şi fortifica eforturile pentru reconfirmarea importanţei bibliotecilor, sporirea gradului de conştientizare şi apreciere a rolului bibliotecilor în societate.
Astfel, în perioada 27-29 mai, membrii Biroului ABRM, preşedinţii comisiilor şi secţiunilor Consiliului ABRM, precum şi managerii ce reprezintă diverse biblioteci naţionale, publice, universitare, şcolare s-au întrunit la Şcoală de Vară pentru Bibliotecari, având ca tematică Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportamente”.

În cadrul acestui eveniment participanţii au obţinut cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de influenţare a politicilor publice, precum şi metode şi tehnici de advocacy. Dna Svetlana Rusnac, dr. în psihologie, moderatoare a moduluilui I Relaţi cu preprezentanţii instituţiilor publice şi factorii de decizie: aspecte comunicaţionale a reuşit să dezvolte abilităţi de dezbateri publice şi negociere participanţilor. De asemenea, evenimentul a oferit un cadru de discuţii dinamic, dar relaxat – pentru participanţi care au dialogat activ şi comunicat eficient despre rolul liderilor profesionali şi oportunităţi de participare la procesul legislativ.
Identificarea soluţiilor, direcţiilor inovatoare de acţiune pentru elaborarea şi implementarea campaniilor de advocacy, precum şi despre tehnicile de creare a subiectelor de presă, idei de advocacy pentru bibliotecari au fost prezentate cu mult profesionalism şi abnegaţie de către moderatoarea celui de al II-lea modul Advocacy pentru bibliotecari — Antoniţa Fonari, Directoarea Centrului de Resurse “Tineri şi Liberi”.

Vice-preşedintele ABRM, Mariana Harjevschi, a împărtăşit participanţilor experienţa privind organizarea unei campanii de advocacy şi sensibilizare privind influenţarea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe din perspectiva accesului la informaţie, activitate desfăşurată în cadrul proiectului Advocacy pentru îmbunătăţirea Legii cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe. Rolul bibliotecilorsusţinut de către Fundaţia Soros-Moldova şi Sida. În acelaşi context, Olga Belei, director Departament Drept de Autor şi Drepturi Conexe din cadrul AGEPI a exemplificat reflectarea excepţiilor şi limitărilor dreptului de autor în noua Lege cu privire la dreptul de autor şi drepturi conexe a R.M.

În final participanţii au apreciat ideea şi efortul organizării Şcolii de Vară „Advocacy pentru bibliotecari: conţinut şi comportamente”, considerând-o drept o activitate ce a oferit instrumente manageriale, strategice şi operaţionale utile pentru actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor profesionale ale bibliotecarilor, dezvoltarea şi asigurarea durabilităţii eforturilor de advocacy, amplificarea deprinderilor de comunicare, crearea unui mediu benefic (legal, organizaţional etc.) de funcţionare a bibliotecilor.
Acest eveniment a fost susţinut financiar de către Ambasada SUA în Republica Moldova prin intermediul programului Granturi Mici pentru Ambsolvenţi şi Fundaţia Soros-Moldova.

Mariana Harjevschi, Coordonator de proiect, director Biblioteca Publica de Drept


Inga Jelăuc obţine grantul individual pentru implementarea proiectului Activităţi Sportive în Satul Zorile

Inga Jelăuc, absolventă OW 2009, primar al satului Zorile a aplicat pentru grantul oferit de către Ambasada SUA, din cadrul Programului de Granturi Mici pentru Absolvenţi. Anterior i-au fost oferite 2 granturi, cu ajutorul cărora au fost amenajate o sală de sport şi una de calculatoare, în Centrul pentru Integrare şi Reintegrare „Speranţa”. Cel de-al doilea grant a fost menit la construirea unui sistem de canalizare în satul Inculeţ.

Prezentul proiect care necesită finanţare, se numeşte „Activităţi Sportive pentru elevi”. Grantul va fi utilizat pentru organizarea unor competiţii sportive pentru elevii gimnaziului „Zorile”. Proiectul are drept scop oferirea posibilităţii pentru elevi de a-şi petrece timpul liber cu maximă utilitate pentru sănătatea şi dezvoltarea lor fizică. Competiţiile vor dura 3 luni, dar se planifică organizarea lor sistematică.

Argumentarea de bază privind importanţa implementării proiectului este că el va permite elevilor să fie implicaţi în activităţi sănătoase. Statistica afirmă că din 10 băieţi care trec prin procesul de examinare fizică la catedra militară, doar 3-4 sunt declaraţi sănătoşi.

Scopul proiectului este de a promova un mod sănătos de viaţă, pentru un grup de 60 de elevi. Activităţile se vor desfăşura între august-octombrie în gimnaziul „Zorile”. În cadrul proiectului vor fi implicaţi 25 de persoane: profesori, medicul şcolii şi voluntari. Printre partenerii proiectului se numără Administraţia Publică Locală şi gimnaziul „Zorile”

Consiliul Absolventilor aduce tehnologiile informaţionale educaţionale în Liceul Toretic „Evrika” or. Râbniţa

Social |
Suntem martorii unui veac în care totul e în vertiginoasă schimbare. Şcoala e prima undă ce recepţionează noul, căci doar prin ea se realizează mersul înainte susţinut de dorinţa de a progresa prin studiere. Nu înzadar proiectul de Curriculum Modernizat la diferite discipline, mediatizat şi discutat de profesori şi specialişti în domeniu, propune în sugestiile metodologice o modalitate nouă de activitate – utilizarea Mijloacelor Informaţionale Educaţionale (MIE), fac trimiteri la diferite site-uri necesare în predare- învăţare – evaluare.

Noi, cei de la Liceul Teoretic „Evrika” din orasul Rîbniţa dorim cu adevărat ca absolvenţii liceului să devină competitivi pe piaţa învăţămîntului universitar, şi eventual, pe piaţa muncii, lucru pentru care acordăm atenţie sporită tehnologiilor informaţionale moderne.
La începutul lunii mai, cabinetul de soft-uri a fost pus la dispoziţia profesorilor din diferite şcoli ale raionului Rezina şi Rîbniţa, care au învăţat cum să se integreze în Proiecte de colaborare Internaţională pentru elevi şi profesori în reţeaua iEARN, fiind ghidaţi de doctorul în ştiinţe filologice, facilitatorul American Language Center/ACCELS Daniela Munca. Activitataea a fost desfăşurată într-o formă accesibilă şi relaxantă, pe înţelesul tuturor.

Metodele interactive aplicate de prezentatoare, slaid-urile, filmuleţele şi trimiterile pe site-urile din Internet a trezit interesul participanţilor şi a contribuit la formarea profesională contemporană, la lărgirea relaţiilor cu semeni din toată lumea, la schimbul de experienţă cu alţi profesori, atît din ţară, cît şi de peste hotare. În sală erau profesori de limbi străine din şcoli cu predare în limba română şi rusă, deaceea seminarul s-a desfăşurat, practic, în patru limbi – română, rusă, engleză şi franceză. Nimeni nu s-a stingherit să pună întrebări în limba mai accesibilă pentru el, toţi erau activi şi cointeresaţi de tema abordată. Atmosfera binevoitoare şi modalităţile de comunicare propuse de Daniela Munca, a făcut ca timpul să treacă foarte repede, iar volumul de informaţie căpătat, suportul de materiale acordat fiecărui participant, cît şi tehnicile deprinse în cadrul seminarului vor fi de folos în activitatea profesională pe viitor.
Toţi cei prezenţi au mulţumit Danielei pentru actul de voluntariat, pentru noutăţile din învăţămîntul la distanţă cu care i-a făcut cunoscuţi, pentru posibilitatea de a se întruni şi a dezvolta relaţii prin intermediul reţelei iEARN.

Galina Tihovschi,
director adjunct,
L.T.”Evrika”or. Rîbniţa
Absolvent „Lumea Deschisa” 2009

Femeia în afaceri: Scrierea Proiectelor

De multe ori termenul „business” este asociat de imaginea unor bărbaţi puternici şi ambiţioşi. În data de 2 martie, 2010 peste 25 de reprezentante ale sexului frumos au participat la trainingul Femeia în Afaceri Scrierea Proiectelor în incinta Incubatorului de Afaceri din oraşul Soroca pentru a redefini conceptul de „business” prin prisma femeilor pro-active şi de succes.

Participantele au venit la seminarul organizat de Primarul oraşului Soroca Victor Său (absolvent Lumea Deschisă -2009 OW) în colaborare cu Olesea Fortuna (absolventă FLEX 1996, OW 2009, Director ACTR ACCELS) în cadrul activităţilor iniţiate de Consiliul Absolvenţilor Programelor de Schimb cu Guvernul SUA pentru a se iniţia în domeniul scrierii proiectelor şi a acumula idei noi pentru a deveni mai active în dezvoltarea comunităţii. Doamne care au deja propria afacere sau care sunt activ implicate în organizaţiile de afaceri, din mediul sănătăţii, farmaceuticii, educaţiei, social, consilieri locali, jurnaliste, toate au venit în incinta Incubatorului pentru a-şi lărgi orizonturile profesionale şi a-şi împărtăşi experienţa personală şi profesională.

Implicarea activă şi eficientă în dezvoltarea comunităţii presupune mult mai mult decît a avea o idee interesantă. La începutul trainingului Doamnele şi-au exprimat dorinţa de a contribui practic la rezolvarea problemelor cu care se confruntă sorocenii, printre care problema drumurilor publice, retenţia populaţiei apte de muncă în oraş, salubritatea, crearea locurilor de muncă, etc. Câteva din ideile discutate pe parcursul seminarului se referă la lucrul cu părinţii care au copii cu dezabilităţi, lucrul cu păturile vulnerabile, deschiderea unei cantine sociale, etc.
Trainingul din Soroca a fost doar un început constructiv pentru o nouă colaborare de care s-au dovedit a fi interesate unele dintre participante. Atît organizatorii, cît şi participanţii au convenit să continue să conlucreze pe viitor pentru a iniţia şi desfăşura alte proiecte comune.

Olesea Fortuna, FLEX 1996, Coordonator Lumea Deschisa