Știrile noastre

5168 vizualizări

Forumul de Idei Pedagogice „DIALOGURI CHIŞINĂUIENE”

Direcţia generală educaţie, tineret şi sport a Consiliului municipal Chişinău organizează în perioada de 17.02 – 24.02.2014, Ediţia a IV-a, 2014, a Forumului de Idei Pedagogice „DIALOGURI CHIŞINĂUIENE”.

Scopul Forumului este promovarea oportunităţilor în realizarea unui dialog constructiv, real întru soluţionarea problemelor legate de relația între familie, şcoală, instituţiile statului şi societatea civilă pentru a sprijini realizarea educaţiei de calitate, vizează analiza situaţiei în domeniul sistemului educațional contemporan, din diverse perspective și în contextul noilor realităţi socio-culturale şi economice din Republica Moldova.

Forumul de Idei Pedagogice „Dialoguri Chişinăuiene” îşi propune reflectarea experienţei acumulate și obținerea unui schimb de experienţă între instituțiile de învățământ din Republică și pentru a promova bunele practici naţionale şi internaţionale cu privire la soluţionarea problemelor actuale ale școlii autohtone.
La forum se vor reuni reprezentanţi ai comunității pedagogice, ai domeniului de cercetare ştiinţifică naţională şi internaţională precum şi ai managementului preuniversitar, care vor prezenta noi idei şi materiale pentru dezbateri, cu scopul de a efectua un schimb de experienţă interdisciplinară cu implicaţii în studierea şi promovarea experienței avansate din Republica Moldova.

În cadrul ediției a IV-a a Forumului vor avea loc următoarele evenimente:

17 februarie, 2014, ora 13.00 – Înregistrarea perticipanților.
13.30 Inaugurarea activităților Forumului: Educaţia în context European.

Dialogurile chișinăuiene la ediția a IV-a, 17 – 24 februarie 2014.
(Sala de conferințe a Liceului Teoretic „Mihai Viteazul”) 14.00

I Atelier. Reflecții cu referire la experiența managerilor care și-au asumat rolul de executori de buget de rangul doi și reprezintă instituții cu statut de persoană juridică.

17 februarie, 14.00, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Moderatori: Tamara Curtescu-Marinciuc, DGETS, Nelly Berezovschi, director, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”

II Atelier: Reflecții asupra activității de ce rcetare- oportunitate pentru dezvoltarea competentei actional-strategice şi a competentei de autorealizare.
18 februarie 2014, ora 14.00, Liceul Teoretic „Vasile Lupu”.

Moderatori: Galina Dîmovskaia, director adjunct, Liceul Teoretic „Vasile Lupu”, Mariana Pîrțac, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”.

III Atelier: Reflecții asupra managementului proiectelor social-culturale pentru dezvoltarea şi promovarea tinerilor din Republica Moldova
18 februarie, ora 14.00, Cabinetul metodic al DGETS, str. Dosoftei, 99. Moderatori: Elena Vorotneac, DGETS, Daniel Vodă, USM

IV atelier: Reflectii asupra perspectivei — Moldova 2053…
19 februarie, ora 14.00, Biblioteca municipală „B.P.Hașdeu
Moderator: Peter-Vlad Ianusevici, Academia „Nicolae Dumitrescu”.

V atelier: Reflecții asupra formării competenţelor curriculare — accente tehnologice şi didactice.
19 februarie, ora 14.00, Cabinetul metodic al DGETS, str. Dosoftei 99 Moderatori: Tatiana Mistreanu, Tamara Demcenco, DGETS

VI atelier: Reflecții asupra precedentelor pozitive în aplicarea/participarea în proiecte internaționale cu finanțare externă.
20 februarie 2014, ora 14.00, Compania Gaz Natural Fenosa, sala de training. strada Melestiu, 22/A (linga spitalul municipal nr.10)
Moderatori: Angela Cutasevici, director adjunct, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, Natalia Griu, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”.

VII atelier: Reflectii asupra precedentelor de succes în realizarea activităților proiectului cu genericul „Prin educație, inter- si autocunoaștere spre competențe într-o lume a cunoașterii”. 20 februarie, ora 14.00, Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc”. Moderatori: Elena Rusu, LLMM, Violeta Popovici-Bujor, DGETS

VIII Reflectii asupra precedentelor de succes în realizarea activităților cu
elevii dotaţi intelectual. 20 februarie, ora 12.00, Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc”. Moderatori: dr Gheorghe Gînju, Daniela Garbuz, Liceul Teoretic „Mihai Marinciuc”.

IX atelier: Reflecții post-factum la Codul Educației: statutul managerului în educație.
21 februarie, ora 9.00, Cabinetul metodic al DGETS, str. Dosoftei, 99. Moderatori: Pavel Macari, director, Liceul Teoretic „Academician Constantin Sibirschi”, Boris Volosatîi, director, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”.

X atelier: Reflecții asupra modelelor gen „Practica bate gramatica” (în baza experienței, inclusiv a modelelor de educație incluzivă, în școlile din Belgia, Finlanda, România, Rusia, Italia, Ungaria, Cehia, Estonia, Germania etc)
21 februarie, ora 13.00, Cabinetul metodic al DGETS, str. Dosoftei, 99.
Moderatori: Lucia Argint-Căldare, DGETS, Mariana Țurcan, director executiv, Asociația pentru Dezvoltare Creativă.

Reflecții asupra propunerilor parvenite pe parcursul Dialogurilor chișinăuiene, ediția a IV-a. 24 februarie, ora 16.00 DGETS