Știrile noastre

Forumul Naţional al Lucrătorilor de Tineret „Dezvoltarea și recunoașterea competențelor profesionale ale lucrătorului de tineret din Republica Moldova”Forumul Național al Lucrătorilor de Tineret cu genericul „Dezvoltarea și recunoașterea competențelor profesionale ale lucrătorului de tineret din Republica Moldova” va întruni specialiști în lucrul cu tinerii, lucrători de tineret din centre de tineret și asociații de tineret din Republica Moldova. Forumul va servi drept spațiu pentru discutarea ultimelor evoluții în practicile de lucru cu tinerii și politica de tineret în contextul recunoașterii competențelor lucrătorilor de tineret din Republica Moldova.

Forumul va oferi oportunitatea de a face cunoștință cu „European Youth Work Agenda” (Agenda Europeană a lucrului de tineret), de a valorifica experiențele existente în dezvoltarea competențelor profesionale a lucrătorilor de tineret din Moldova și va trasa aspectele de dezvoltare ulterioare ce ţin de recunoașterea competenţelor dezvoltate de lucrătorii de tineret în context formal, non-formal şi / sau informal.

Forumul Național al Lucrătorilor de Tineret este organizat la inițiativa Institutului de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM” şi Info Centru în Moldova pentru Erasmus+ Tineret şi Corpul European de Solidaritate în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltare Creativă, cu sprijinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și UNFPA Moldova.

Participanții: specialiști în lucrul cu tinerii, lucrători de tineret din centre de tineret și asociații de tineret din Republica Moldova.

Limba de lucru: Limba română. Participanţii se pot exprima şi în limba rusă.

Data și locația: Conferința va avea loc online pe 25 februarie, 2021.

Dorintorii vor completa formularul online de aplicare până pe data de 22 februarie 2021, ora 12:00. Persoanele selectate vor fi anunțate pe 23 februarie 2021.

#lucrudetineret #youthwork #politicidetineret #millenium #adc #mecc #recunoașterealucruluidetineret