CDA Printings & Promo

Alumni news

februarie 2010, nr.1 (23)Publicația „Alumni News” reprezintă platforma de promovare a absolvenților programelor americane de studiu, care, veniți acasă implementează experiența acumulată peste hotare acasă. Ziarul apare de 2 ori pe an și cuprinde câteva rubrici permanente îngrijite de Secretariatul ADC cu ajutorul și implicarea activă a membrilor ADC și a comunității de absolvenți. Astfel, Buletinul de Știri al Asociației pentru Dezvoltare Creativă începe cu un editorial scris de președintele asociației sau de directorul executiv, care va face o totalizare a evenimentelor, activităților și va actualiza lista cu proiecte derulate pe parcursul anului, de către Asociație.

Cuprinsul ediției

  • Urare de Bun Augur în 2010
  • Al VII-lea Congres al Absovenților programelor de schimb
  • BEST BUDDIES SĂRBĂTOREŞTE HALLOWEEN’ul
  • IREX organizează Săptămîna Internaţională a Educaţiei în Moldova
  • STUDII UNIVERSITARE: BURSE INTERNAŢIONALE ŞI ALTELE
  • Orarul Activităţilor Consiliului Absolvenţilor 2009- 2010