CDA Printings & Promo

Alumni news

august 2011, nr.1(16)Publicația „Alumni News” reprezintă platforma de promovare a absolvenților programelor americane de studiu, care, veniți acasă implementează experiența acumulată peste hotare acasă. Ziarul apare de 2 ori pe an și cuprinde câteva rubrici permanente îngrijite de Secretariatul ADC cu ajutorul și implicarea activă a membrilor ADC și a comunității de absolvenți. Astfel, Buletinul de Știri al Asociației pentru Dezvoltare Creativă începe cu un editorial scris de președintele asociației sau de directorul executiv, care va face o totalizare a evenimentelor, activităților și va actualiza lista cu proiecte derulate pe parcursul anului, de către Asociație.

Cuprinsul ediției

  • ADC împlinește un an de activitate
  • Congresul Absolvenților și Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Creativă
  • Cei mai buni absolvenţi ai anului
  • CDA brings the International Model UN Conference to Moldova
  • Scurt Raport de Activitate ADC 2011