CDA Printings & Promo

Alumni news

iunie 2010, nr.3(25)Publicația „Alumni News” reprezintă platforma de promovare a absolvenților programelor americane de studiu, care, veniți acasă implementează experiența acumulată peste hotare acasă. Ziarul apare de 2 ori pe an și cuprinde câteva rubrici permanente îngrijite de Secretariatul ADC cu ajutorul și implicarea activă a membrilor ADC și a comunității de absolvenți. Astfel, Buletinul de Știri al Asociației pentru Dezvoltare Creativă începe cu un editorial scris de președintele asociației sau de directorul executiv, care va face o totalizare a evenimentelor, activităților și va actualiza lista cu proiecte derulate pe parcursul anului, de către Asociație.

Cuprinsul ediției

  • Mesaj din partea Asociației pentru Dezvoltarea Creativă
  • Raport de activitate zona SUD
  • Raport Activităţi Regiunea Centru
  • Organizaţia Naţiunilor Unite: este lumea ta. United Nations: it’s your world
  • Проект „Ecoweek – Learn.Do.Connect“
  • Câștigătorii programului de granturi mici pentru absolvenți