CDA Printings & Promo

Alumni news

iunie 2009, nr.2(21)Publicația „Alumni News” reprezintă platforma de promovare a absolvenților programelor americane de studiu, care, veniți acasă implementează experiența acumulată peste hotare acasă. Ziarul apare de 2 ori pe an și cuprinde câteva rubrici permanente îngrijite de Secretariatul ADC cu ajutorul și implicarea activă a membrilor ADC și a comunității de absolvenți. Astfel, Buletinul de Știri al Asociației pentru Dezvoltare Creativă începe cu un editorial scris de președintele asociației sau de directorul executiv, care va face o totalizare a evenimentelor, activităților și va actualiza lista cu proiecte derulate pe parcursul anului, de către Asociație.

Cuprinsul ediției

  • Suntem sufl etul de copil plantat în mintea de adult
  • Schimbarea începe cu MINE
  • Principalul e să știi ce vrei!
  • Проект “Business for Youth” - «Бизнес для молодежи»
  • Învaţă jurnalism de la cei mai buni
  • Un strop de globalizare în școlile din Moldova