Promovează! Implică-te! Acționează!


PRIORITĂȚI:
Prioritatea A: Consolidarea comunității absolvenților
Scop: Facilitarea și încurajarea schimbului de experiență și stabilirea parteneriatelor în cadrul comunității absolvenților

Prioritatea B: Promovarea voluntariatului și cetăţeniei active
Scop: Promovarea şi dezvoltarea politicilor şi activităţii de voluntariat şi participare activă la nivel local

Prioritatea C: Promovarea educației și învăţarii pe toată durata vieţii (Life Long Learning)
SCOP: Promovarea educației și programelor edicaționale